Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

23 Δεκεμβρίου 2020, Τετάρτη ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οι προτάσεις της εκστρατείας 1 εκατομμυρίων υπογραφών της FUEN έγιναν δεκτές με μεγάλη πλειοψηφία.

Πρόεδρος ABTTF: «Αυτή η ιστορική απόφαση που έλαβε το ΕΚ είναι πολύ σημαντική για την προστασία των εθνικών και γλωσσικών μειονοτήτων που ζουν στην Ευρώπη και είναι ελπιδοφόρο για το μέλλον μας. Στο επόμενο στάδιο, αναμένουμε από την Επιτροπή της ΕΕ να λάβει τα νομοθετικά μέτρα που προτείνει η απόφαση.»

Στις 17 Δεκεμβρίουτο 2020, εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) η απόφαση που υποστηρίζει την «Πρωτοβουλία για την προστασία των μειονοτήτων» σχετικά με την προστασία των εθνικών και γλωσσικών μειονοτήτων στην Ευρώπη, όπου η Ομοσπονδιακή Ένωση των Ευρωπαϊκών Εθνών (FUEN) συγκέντρωσε 1.123.422 έγκυρες ψήφους από 11 χώρες στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΕΚ, η απόφαση για το MSPI έλαβε την υποστήριξη 524 από τους 694 βουλευτές του ΕΚ. Έτσι, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών της FUEN έγινε η πρώτη πρωτοβουλία που εγκρίθηκε με ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση του ΕΚ.

Ο βουλευτής του ΕΚ και Πρόεδρος της FUEN, Loránt Vincze είπε, «Με τη σημερινή ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το δυνατότερο μήνυμα στην Επιτροπή της ΕΕ να ξεκινήσει τη νομοθετική διαδικασία βάσει των συστάσεων του MSPI. Αυτή είναι μια μεγάλη νίκη!». Η νομοθετική πρόταση σε εννέα τομείς που προτείνει το MSPI περιλαμβάνει τα μέτρα που μπορεί να λάβει η ΕΕ για την προστασία ατόμων που ανήκουν σε εθνικές και γλωσσικές μειονότητες και για την ενίσχυση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας. Ορισμένες από τις συστάσεις που διατύπωσε το MSPI σε αυτό το πλαίσιο είναι οι εξής: Σύσταση Συμβουλίου για τα Κράτη Μέλη, χρηματοδότηση προγραμμάτων για κοινότητες μικρών γλωσσών, δημιουργία Κέντρου Γλωσσικής Διαφορετικότητας και ελευθερία εξυπηρέτησης οπτικοακουστικού περιεχομένου σε μειονοτικές περιοχές.

Το 2013, με περισσότερες από 1 εκατομμύριο υπογραφές που συλλέχθηκαν για την πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τη FUEN, ανταποκρινόμενες στις προϋποθέσεις που έθεσε η Επιτροπή της ΕΕ, το MSPI έγινε η πέμπτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών που πέτυχε. Το MSPI κάλεσε την ΕΕ να αναπτύξει τα δικαιώματα των εθνικών και γλωσσικών μειονοτήτων στην Ευρώπη και να θεσπίσει έναν μηχανισμό προστασίας των μειονοτήτων σε επίπεδο ΕΕ και να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που διαθέτει για το σκοπό αυτό και να θεσπίσει μια σειρά νομοθετικών ενεργειών, όπου παρουσιάστηκε στην επίσημη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στις 5 Φεβρουαρίου 2020, στις Βρυξέλλες. Η απόφαση για την υποστήριξη του MSPI, η οποία ήταν στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης του ΕΚ τον Οκτώβριο, έγινε δεκτή στο ΕΚ με ιστορική επιτυχία.

Όσον αφορά το θέμα, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης (ABTTF) Χαλίτ Χαμπίπ Ογλού, είπε: «Αποτελεί ιστορική επιτυχία ότι η απόφαση, η οποία περιλαμβάνει τις προτάσεις του MSPI, έγινε δεκτή από την πλειοψηφία των βουλευτών του ΕΚ από τη Γενική Συνέλευση του ΕΚ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο της FUEN και Βουλευτή του ΕΚ, Lorant Vincze καθώς και την Επιτροπή Πολιτών του MSPI για την επίτευξη αυτής της επιτυχίας. Αυτή η ιστορική απόφαση που έλαβε το ΕΚ είναι πολύ σημαντική για την προστασία των εθνικών και γλωσσικών μειονοτήτων που ζουν στην Ευρώπη, και είναι πολλά υποσχόμενη για το μέλλον μας. Στο επόμενο στάδιο, αναμένουμε από την Επιτροπή της ΕΕ να λάβει τα νομοθετικά μέτρα που προτείνει η απόφαση.».


Benzer Haberler