BATI TRAKYA

  • Batı Trakya Türklerini hedef alan nefret temelli saldırılar AGİT Nefret Suçları Raporu'nda

    Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) 2019 Nefret Suçları Raporu'nu yayımladı. AGİT bölgesindeki devletlerde yaşanan nefret suçu olayları ile ilgili istatistiki ve betimsel bilgileri içeren raporda, Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türk toplumunu hedef alan nefret temelli saldırılar ve nefret söylemi de yer alıyor.