ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παράταση του χρόνου νομιμοποίησης σταβλικών εγκαταστάσεων
Τρίωρη ραδιοφωνική εκπομπή στα Τουρκικά στη Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία