Bir Ünlü - İmam Buhari

19 Ekim 2011, Çarşamba

Pek çok kişi peygamberimizin sözlerini toplamış; ama İmam Buhârî'nin gerek yetişme tarzı ve gerekse peygamberimizin sözlerini nakleden kişilerin, ahlâkları üzerine yaptığı titiz incelemelerle, bu konuda ne kadar dikkatli olduğunu ispat etmesi, Buhârî'yi güvenilir kaynak durumuna getirmiştir.

Bugün "Hadis" denilen, peygamberimizin sözlerini toplayanlar arasında en güvenilir, en gerçek kaynak olarak İmam Buhârî'nin çalışması gösterilmektedir. Bütün İslâm dünyası, İmam Buhârî'yi Hadis'te baş sıraya oturtur.

İmam Buhârî, Buhara'lı bir Türk… Buhara'da doğmuş olması ve Buharalı olması sebebiyle bütün İslâm dünyası onu kısaca Buhârî veya İmam Buhârî diye tanır, bilir. Gerçek adı: Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail… 810 yılında Buhara'da doğdu. Babasını küçük yaşta kaybetti. Onbir yaşında iken Hadîs ile ilgilenmeye başladı. Ünlü Hadis bilginlerinin sohbetlerine katıldı. Kısa zamanda keskin zekâsı ve belleğinin güçlülüğü ile çevresinde tanındı. Yaşı henüz on beşe varmadan, çevresindeki hadis bilginleri küçük Buhârî'ye akıl danışıp, topladıkları Hadislerin doğruluk derecelerini sorarlardı. On altı yaşlarındayken zamanın önemli İslâmî eserlerini ezberledi.

Genç yaşında annesi ve kardeşi ile birlikte Mekke'ye giderek hacı oldu. Hac ibâdetini yaptıktan sonra kardeşi ve annesini Buhara'ya gönderdi. Kendisi Mekke'de kaldı.

Hadis toplamak ve ders vermek için altı yıl Mekke'de kalan Buhârî, pek çok İslâm ülkesini dolaştı. Mısır'a, Irak'a gitti. Basra'da 5 yıl kaldı. Bu yerlerde gece gündüz Peygamberimizin sözlerini topladı. Bulunduğu yerlerde Hadis hocalığı yaptı. İran'a da gittikten sonra doğduğu yer olan Buhara'ya geldi. Ancak Buhara'da huzurlu olamadı.

Çünkü Buhara Valisi Halid Bin Muhammed, Buhârî'den çocuklarına Hadis dersi vermesini istedi. Buhârî bunu kabul etmedi. Bu durumda Buhara da daha fazla kalamazdı. Ayrılacağı sırada Semerkant'ın ileri gelenleri kendisini dâvet etti. Buhârî, bu dâveti memnuniyetle karşıladı. Ancak yine bir şansızlık oldu. Bazı Semerkantlılarla, dâvet edenler arasında münakaşalar oldu. Buhârî huzursuzluğa sebep olurum endişesiyle, Semerkant'a gitmekten vazgeçti.

Semerkant yakınındaki Hartenk'e yerleşti. Daha sonra, Semerkantlılar yine peşini bırakmadılar bu bilgin kardeşlerinin. Tekrar dâvet ettiler. Bu ikinci ve bütün Semerkandlıların isteği olan dâveti İmam Buhârî reddetmedi. Semerkant'a gitmek için atına binerken fenalaştı ve Hakk'ın rahmetine kavuştu. Öldüğü zaman 59 yaşındaydı. Mezarı Hartenk'tedir.

İslâm bilgini atamız İmam Buhârî'nin pek çok eseri var. Hadis topladığı şahısların kişiliklerini anlattığı eseri- ki bu eserle Buhârî, "Hadis'de tenkitçiliği" başlatmıştır-ilginçtir. Yine ilginç bir eseri de, Buhara Valisi ile kendisi arasında geçen tartışmayı anlatan eseridir. Elbette bütün bunlardan çok önemli ve Buhari'ye dünya çapında ün kazandıran çalışması, SAHİH-İ BUHARİ diye bilinen "Cami'u's- Sahih" isimli eseridir. 7275 Hadisi kapsayan bu eser, bütün İslâm dünyasında Kur'an'dan sonra başvurulacak en güvenilir kaynak olarak bilinmektedir.

Benzer Haberler