Batı Trakya Türkleri "İmroz" Rumlarının sahip olduğu haklardan mahrum

20 Mayıs 2017, Cumartesi

Türkiye'de son yıllarda gayrimüslim azınlıklara yönelik hak iadeleri ve pozitif ayrımcılık konusunda AB ülkelerini bile geride bırakan uygulama ve açılımların gerçekleşmesi, Yunanistan'da yaşayan Türk Azınlığın "Lozan Antlaşması gereği Türkiye'nin Rum Azınlığı'na tanıdığı hakları Yunanistan bize ne zaman tanıyacak?" sorusunu gündeme getiriyor.

Türkiye geçmişte gayrımüslim azınlıklara yönelik olumsuz politikasında dönerek son yıllarda azınlıkların ve özellikle Rum Azınlığın memnuniyetine neden olan olumlu politikalara imza atıyor. Türkiye'de durum böyle iken Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığa yönelik hak ihlalleri hız kesmiyor.

Türkiye'de resmi adıyla Gökçeada olarak anılan adada Rumlar, "İmroz Eğitim ve Kültür Derneği" şeklinde Yunanca adıyla ("İmroz") resmen dernek kurabiliyor. Rumların gerek kurdukları dernekler ve gerekse kurdukları okullar Yunanca adlarıyla resmileşebiliyor.

Türkiye'nin Çanakkale iline bağlı Gökçeada'da Rum adıyla azınlık anaokulu da dahil olmak üzere ilkokul, orta ve lise okulları Türkiye'nin de büyük katkılarıyla faaliyet göstermektedir. Bugün 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 10.30'da Rum Azınlığın seçtiği Patrik Bartholomeos'un dualarıyla yeni bir binanın açılışı daha gerçekleşti. Turkcell Türkiye'nin en büyük GSM şirketi TURKCELL'in adada bu okullara ek olarak yaptırdığı spor tesislerinin açılışı yapıldı.

Gökçeadalı Rumların okullarına hizmet vermek üzere yapılan spor tesislerinin açılış davetiyesinde iki kuruluşun amblemi yer almakta ve bunlardan birisinin ismi dikkat çekmektedir. Dikkat çekici husus Batı Trakya'daki Türk Azınlık açısından önem taşıyor. Zira Yunanistan, Batı Trakya'da Türk Azınlık mensuplarının kurduğu birçok tarihi dernekleri adında "Türk" geçtiği için kapatmış ve yenilerinin açılmasını yasakladı. Bunun yanında tabelalarında cunta dönemine kadar "Türk ilkokulu" yazan azınlık okullarının ismini de "Azınlık okulları" şeklinde değiştirdi. Ancak Türkiye'de azınlıkların kurduğu derneklerin isimlerinde "RUM" veya "Ermeni" ismi yer alabiliyor ve ada ve bölgelerin isimlerini dahi kendi dillerinde resmen kullanabiliyorlar. Doğal olarak Batı Trakya Türk Azınlığı soruyor: AB üyesi vatanımız Yunanistan, anavatanımız Türkiye'de Rum Azınlığı'na tanınan eğitim ve örgütlenme haklarını bizlere neden tanımıyor? Yunanistan'da yaşayan azınlıkların hak ihlalleri ne zaman son bulacak?Bizim haklarımız ne zaman tam olarak tanınacak?"

Görüldüğü gibi Türkiye'de Gökçeadalı Rumların kurduğu derneğin resmi adı anadillerinde kullanılabiliyor. Ama Batı Trakya'da böyle bir şey olsa milliyetçiler ve basın, kıyameti koparır adeta ülke karışır. Yunanistan'da resmen İskeçe veya Gümülcine demek yasak... Türkiye'den gelenlerin pasaportlarında Gümülcine veya İskeçe yazıyorsa sınırdan sokulmuyor. Türk ismiyle dernek ve okul açmak yasak. Türk isimli derneklerin ve okulların tabelaları indirildi ve "azınlık" ismiyle dahi yeni dernek ve okulların açılmasına izin verilmiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yunanistan'ın haksız uygulamalarını mahküm eden kararlarına ve Avrupa Konseyi'nin uyarılarına rağmen haksızlıklar devam ediyor.

Batı Trakya Türkleri doğal olarak bu hakszılıklara tepki gösteriyor ve soruyor: Hangi ülke daha demokratik? Türkiye mi, Yunanistan mı? Türkiye'de "Rum okulu", "Rum derneği" ismiyle tabelalar resmen kullanılabiliyor. Yunanistan'da ise ırkçı ve fanatik hükümet yetkilileri ve çevreler Türk Azınlık Türkçe okul ve dernek talep ettiğinde kıyameti koparıyorlar, Azınlığı hain ilan ediyorlar.

Benzer Haberler