AZINLIK ÖĞRENCİLERİNE BİR DARBE DAHA

1 Ekim 2015, Perşembe

Batı Trakya Türk Azınlığına indirilen darbelere bir yenisi daha eklendi. Batı Trakya Türk azınlık öğrencilerine üniversitede "yatay geçiş" engeli getirildi.

Binde beşlik özel kontenjandan yararlanarak üniversiteyi kazanan Batı Trakya'daki azınlık üyesi öğrencilerin yatay geçiş yapması engellendiği belirtildi.

14 Eylül tarihinde imzaladığı kararnamenin, 16 Eylül tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

AZINLIK ÖĞRENCİLERİ "YATAY GEÇİŞ"TEN YARARLANIYORDU

1996 yılından bu yanan azınlık öğrencilerinin üniversiteye girişte yararlandığı özel kontenjanla üniversiteyi kazanan çok sayıda öğrenci "yatay geçiş" hakkından faydalanarak ikamet ettikleri şehre veya yakınına ya da arzu ettikleri başka bir şehre geçiş yapmıştı.

ARTIK YASAK!

Konuyla ilgili azınlık basınına bilgi veren Doğu Makedonya - Trakya eyalet meclis üyesi avukat Önder Mümin, söz konusu kararnameyle azınlık çocuklarının üniversitede yatay geçiş hakkından mahrum bıraklığını söyledi.

"ANAYASAYA AYKIRI"

Yeni kararnameyi gördüğü anda çok şaşırdığını ifade eden Önder Mümin, bunu kamuoyuyla paylaşmak istediğini ifade etti. Mümin, adı geçen kararnamenin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyledi.

Kararnamenin 16 Eylül 2015 tarihli resmi gazetede yayımlandığını dile getiren Mümin, "Vasiliki Thanu başbakanlığı döneminde alınan ve uygulamaya konan bir karar. Karar artık yürürlüğe girmiş sayılıyor, çünkü resmi gazetede yayımlandı. Bu kararnameyle birlikte, bugüne kadar azınlık öğrencilerinin ve diğer bazı grupların yatay geçiş hakkından yararlanabilmesi ortadan kaldırılmaktadır. Daha önceki yıllarda binde beşlik özel kontenjanla üniversiteye giren Batı Trakyalı öğrencilerin, bulundukları illerden başka bir ile belirli kriterler çerçevesinde yatay geçiş yapma hakları vardı. Örneğin çok çocuklu aileler ve ekonomik sebeplerden dolayı durumu iyi olmayan ailelerin çocukları, ikamet ettikleri bölgeye yakın bölgedeki üniversitelere yatay geçiş hakları bulunuyordu. Ancak yeni çıkan bu kararnamede net olarak belirtildiği üzere; ‘Trakya Müslüman azınlığına mensup Yunan vatandaşlarının bu yatay geçiş hakkından yararlanamacağı' belirtiliyor." diye konuştu.


"SON DERECE ANLAMSIZ"

Kararnamenin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyleyen Mümin sözlerine şöyle devam etti: "Azınlık insanımız zaten bu ekonomik şartlar altında çocuklarını zor okutabiliyor. Bu yeni kararnameyle birlikte, azınlık öğrencilerimizin yatay geçiş hakkından mahrum edilmesini çok anlaşılmaz buluyorum. Ben bu durumu dile getirmek istedim. Daha sonra gerek milletvekillerimiz, gerekse diğer yetkililerle gerekli girişumleri yapmaya hazır olduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü burada yatay geçişin mantığı; ekonomik durumu kötü olan ailelerin çocuklarını kendi bulundukları bölgelere getirilmesini sağlamaktı. Ayrıca bu yasanın, yatay geçişin genel mantığına da aykırı olduğunu belirtmek isterim. Geçtiğimiz yıllarda yatay geçiş hakkından birçok azınlık öğrencisi yararlanmıştı. Söz konusu karanamenin yürürlüğe girmesiyle birlikte maalesef yatay geçiş mümkün olamayacak."

"BU YASANIN ÇİPRAS HÜKÜMETİ TARAFINDAN HAZIRLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Azınlık çocuklarının yanı sıra diğer bazı grupların da (Yunan vatandaşı olmayıp yabancı uyruklu olan ve burslu okuyan öğrenciler) yatay geçiş hakkından mahrum edildiğini söyleyen Mümin şöyle konuştu: "Benim bu kararnameyle ilgili olarak kanaatim, bunun bir önceki hükümet, yani Aleksis Çipras başbakanlığındaki hükümet tarafından hazırlandığı yönündedir. Bu kararnemenin 20 günlük seçim hükümeti tarafından hazırlandığını düşünmüyorum. Daha önceden ön çalışması yapılmış ve hazırlanmış bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Milletvekillerimizin de bu konudan haberi olacaktır ve onların gereğini yapacaklarını düşünüyorum. Bizler de mutlaka bu konunun takipçisi olacağız."

Benzer Haberler