GÜMÜLCİNE TÜRK GENÇLER BİRLİĞİ ile SEÇEK AZINLIK EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ'NDEN AZINLIK BASININA DESTEK AÇIKLAMASI

24 Mart 2011, Perşembe

Son olarak GTGB ile SEÇEK derneği "Azınlık Basınına Özgürlük" kampanyasına destek veren aşağıdaki açıklamaları yayınladılar.

GÜMÜLCİNE TÜRK GENÇLER BİRLİGİ AZINLIK BASININA ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNE DESTEK VERİYOR!

GÜNDEM ve MİLLET gazetelerine verilen yüksek miktarda tazminat cezalarından dolayı bu iki gazetemizin başlattığı "Azınlık Basınına ÖZGÜRLÜK" kampanyasının Gümülcine Türk Gençler Birliği Yönetimi olarak desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz.

Haftalık olarak yayınlanmakta olan ve her zaman basının temel görevi olan "haber verme ve kamuoyunu bilgilendirme" prensipleriyle hareket eden bu iki Batı Trakya Türk Azınlığı Gazetesine verilmiş olan bu tazminatın bir ceza niteliğinde değil adeta Azınlığımızın sesini kısmaya ve her anlamda yok etmeye yönelik bir gelişme olduğunu düşünmekteyiz.

Bu nedenle, basın ve ifade özgürlüğü için başlatılan bu mücadeleye Gümülcine Türk Gençler Birliği Yönetimi olarak desteğimizi tekrar beyan ediyoruz.

BAŞKAN - Koray HASAN

SEÇEK AZINLIK EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ'NDEN AZINLIK BASININA DESTEK

Seçek Derneği olarak Büyük Derven,te H. Nikopulu,nun yaratmış olduğu problemlere bizler bizzat şahit olduk. H. Nikopulu,nun Büyük Dervent köylüleri ve ilkokul çocukları üzerinde bırakmış olduğu kötü izler bugüne bugün hala görülmektedir.

Azınlık basının tek suçu ise Azınlık insanının sorunlarını ve uğramış olduğu haksızlıkları tüm çıplaklığı ile dünyaya duyurmasıdır. Gerek H. Nikopulu olaylarında, gerek ise diğer Azınlık insanının karşılaşmış olduğu sorunlarda hedef açık ve nettir.

Azınlık basını ve diğer azınlık sivil toplum örgütleri, gerek mahkemelerle, gerek fiziksel saldırılarla bu güne kadar susturulmaya çalışıldı. Artık dur demenin zamanı geldi. Azınlık basınına sahip çıkmalıyız. Basınımız bizim sesimizdir.

Ülkemiz Yunanistan uzun yıllardır bir Avrupa ülkesi. Ancak, yıllardan beri, Azınlığın üzerinde oynanan çirkin oyunların üzerini örtmek ve unutmak hiçte kolay değil. SEÇEK Derneği'nin bir yıldan beri bir çeşme için iki vilayette yargılanması ve bir üçüncü mahkemede yargılanmak istenmesi; bunun yanı sıra vakıf arazileri üzerine kiliselerin yapılması ve bunların hiç bir şekilde durdurulamaması karşılaştığımız haksızlıklara bir örnektir. Burada da hedef azınlık basınını sustrmaktır ki bu da acıkça görülmektedir .

Peki bizler Azınlık insanı olarak gereken hassasiyeti göstriyormuyuz? "Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın sözü" ile kendimizi avutmayalım. Korkunun ecele faydası yoktur. Biz azınlık insanına düşen görev Azılnık basınına sahip çıkmaktır. Basın, azınlık insanının sesidir.

SEÇEK AZINLIK EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ ADINA
BAŞKAN - Ali PENCAL

Benzer Haberler