Milletvekili Zeybek Eğitim ve Din İşleri Bakanlığına soru sordu

2 Ekim 2019, Çarşamba Batı Trakya

İskeçe SİRİZA Milletvekil Hüseyin Zeybek azınlık eğitiminde görev alacak olan yedek öğretmenlerin tayinin geçikmesi ile ilgili Eğitim ve Din İşleri Bakanlığına soru sordu.

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamış olmasına rağmen Azınlık okullarında yedek öğretmen olarak görev yapan (ΠΕ73) kategorisindeki öğretmenlerin atanmaması ciddi problemlere yol açtığını belirten Hüseyin Zeybek’in Eğitim ve Din İşleri Bakanlığına sunduğu soru önergesinde şu ifadeler yer alıyor:

“Devlet okullarında görev yapacak olan öğretmenlerin 2019-2020 eğitim öğretim yılı başvuruları Ağustos sonu yapılmış olup bu şekilde eğitim sezonunun başında okullarda göreve başlamışlardır. Azınlık okullarında görev yapacak öğretmenlere ise başvuru olanağı 18-23 Eylül tarihinde verilmiştir. Yunanca ve Türkçe müfredatındaki yedek öğretmenlerin farklı tarihlerde başvuru yapmaları Azınlık Okullarının ciddi eksikliklerle eğitime başlamasına neden olmuştur. Bu gecikme bu yıl yaşanmış olup, beş yıl boyunca Siriza iktidarı döneminde böyle bir sorun söz konusu olmamış hem Türkçe hem Yunanca müfredatında görev yapan öğretmenlerin tayini zamanında gecikme yaşanmadan gerçekleştirilmiştir.


• Eğitimin sorunsuz devam etmesi bize göre her hükümetin temel görevi olmalı.
• Azınlık okullarında çift dilli eğitim verildiğinden her iki müfredatta görev alan öğretmenlerin aynı anda okullara tayin edilmesi gerekmektedir.
• Azınlık öğretmenlerinin göreve başlamasının geçikmesi, azınlık okullarının 2΄ci derece okul olduğu izlenimini yaratmaktadır.


Sayın Bakana Sorulur ;

1- Azınlık eğitiminde görev alan (ΠΕ 73)eğitimciler okullara ne zaman gönderilecektir.
2- Azınlık okullarında yaşanan bu gecikme hangi nedenlere bağlıdır.
3- Bakanlık tarafından alınması öngörülen 37 yedek öğretmenin azınlık eğitiminin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğu düşüncesindeyiz bu konu ile ilgili planınız nedir (ΠΕ 73) azınlık eğitiminde yer alacak öğretmenlerin sayısını arttırmayı düşünüyormusunuz.”


Benzer Haberler