Batı Trakya Türk Azınlığı'nın eğitim alanında karşılaştığı sorunlar uluslararası konferansta tartışıldı

4 Mart 2019, Pazartesi Batı Trakya

Gümülcine'de düzenlenen "Azınlık Eğitiminde İki Dillilik- Sorunlar ve Muhtemel Çözümler" başlıklı konferansta, Türk azınlığın eğitim alanında karşılaştığı sorunlar ile çözümleri tartışıldı.

Gümülcine’de 2 Mart Cumartesi günü Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD), Batı Trakya Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ), Avrupa Batı Trakya Türkleri Federasyonu (ABTTF) ve Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN) tarafından organize edilen uluslararası konferans Chris&Eve otelinde gerçekleşti.

Konferans öncesi organizatör sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Batı Trakya’da azınlık eğitimi ile ilgilenen derneklerin başkanları ve konferansta söz alacak konuşmacılar tarafından çalıştay gerçekleştirdiler.

Cumartesi günü sabah saatlerinde gerçekleştirilen çalıştay iki oturumda gerçekleşti. Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet’in yönettiği ilk oturumda, Batı Trakya’da iki dilli Azınlık Eğitimi modeli-mevcut durum zayıf ve güçlü yönleri konuşuldu. Azınlık eğitimi modellerinde iki dilliğin sorunları, mevcut durumu, eksiklikler dile getirildi.

İkinci oturumun başkanlığını İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu yaparken, oturumda Batı Trakya’da iki dilli Azınlık eğitimi sisteminin geliştirilmesi ele alındı ve özellikle anaokulu ve kreş dönemlerinde çocukların iki dile eş zamanlı başlamaları gerektiği vurgusu yapıldı.

Ülkemiz Yunanistan’dan, anavatan Türkiye’den ve Avrupa’dan akademisyenlerin söz alıp sunum yaptığı konferans akşam saat 17:00’da başladı. Programın açılışında BTAYTD Başkanı Hüseyin Baltacı, ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu ve FUEN Asbaşkanı Gösta Toft selamlama konuşmaları yaptı.

ANA DİLİN VE İKİ DİLLİ EĞİTİMİN ULUSAL AZINLIKLAR İÇİN ÖNEMİ

Konferans konuşmaları ve sunumlar iki ayrı oturumda gerçekleşti. İlk oturumun başkanlığını ABTTF Başkanı Halit Habioğlu yaparken açılış konuşmasını ise Birleşmiş Milletler Azınlıklar Özel Raportörü Prof. Dr. Fernand de Varennes yaptı.

Ana dilin ve iki dilli eğitimin ulusal azınlıklar için önemi başlığı alkında gerçekleştirilen ilk oturumda beş konuşmacı söz aldı. İlk konuşma “Yunanistan’daki Azınlık Çocuklarının Eğitimi-İki Dilli Sınıflar İçin Öğretmen Yetiştirme Sistemi” konusunda Trakya Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Yorgos Mavromatis tarafından yapıldı.

Devamında İnsan Hakları (HRWF) Direktörü ve Ortak Kurucusu Willy Fautre söz alarak, "Belçika ve Batı Trakya-Yunanistan'daki İki Dilli Eğitim Sisteminin Karşılaştırmalı Bir Analizi" konusunda değerlendirmede bulundu.

Devamında ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Sağın Şimşek, "İki Dilli Avantaj ve Farklı İki Dilli Eğitim Modelleri", Atina Ulusal ve Kapodistria Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Bölümünden Prof. Dr. Thalia Dragona, "İki Dillilik ve Yunanistan’da Azınlık Eğitimi, Problemler ve Muhtemel Çözümler” konularında konuşmalar yaptı.

İlk oturumda son olarak Hacettepe Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Elena Antonova Ünlü söz aldı. Ünlü, katılımcılara "Farklı Bağlamlarda Çocuğun İki Dil Edinimi ve  Sonuçları, Denetim/Değerlendirme Faktörleri (Yaş, Dil1, Girdi ve Kullanım)” konusunda sunum yaptı.

BATI TRAKYA’DAKİ TÜRK AZINLIĞIN İKİ DİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ NASIL GELİŞTİRİLİR?

İlk oturumda konuşan akademisyenler sunumlarını yaparak katılımcıları bilgilendirdikten sonra konferansa ara verildi.

İkinci oturumun başkanlığını Edirne Trakya Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu yaptı. Tıpkı ilk oturumda olduğu gibi ikinci oturumda da ülkemiz Yunanistan’dan, anavatan Türkiye’den ve Avrupa’dan konuşmacılar söz aldılar.

İkinci oturum,  Mercator Avrupa Çok Dillilik ve Dil Öğrenimi Araştırma Merkezi Başkanı ve Fryske Akademy Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cor van der Meerîn konuşmasıyla başladı. Meer, katılımcılara "Hollanda'da Friz Azınlığın Eğitim Sistemi" hakkında bilgi verdi.

Ardından ülkemizden Atina Ulusal ve Kapodistria Üniversitesi'nden Prof. Dr. Anna Frangoudaki söz aldı. Frangoudaki, "Azınlık Çocuklarının Eğitimi: İkinci Dil Olarak Yunanca’nın Öğretilmesi, Olumlu Yönler ve Eksiklikler" konularında düşüncelerini katılımcılara aktardı.

Anavatan Türkiye’den Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölüm Başkan Yardımcısı, Doç. Dr. Zeliha Yazıcı ise "Erken Çocukluk Döneminde İki Dilli Eğitim Uygulamaları ve Anadil Eğitiminin Önemi" konusunda sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Atina Ulusal ve Kapodistria Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nelli Askouni, ise "Bir İnsan Hakları Meselesi Olarak Yunanistan’daki Azınlık Çocuklarının Eğitimi: İki Dillilik ya da Yarım Dillilik, Siyasi Yaklaşımlar ve Sosyal Eşitsizlikler" konularında söz alıp konuşmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Binnur Genç İlter ise "Ana Dil Eğitiminin İkinci Dil Öğrenimine Etkisi" konularında konuşma yaptı.

İkinci oturumun son konuşmacısı Trakya Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet oldu.

Ahmet, konuşmasında "Batı Trakya'da İki Dilli Azınlık Eğitimi, İkinci Dil Ediniminin Zayıf Yönleri -Yapısal ve Dış Etkenlere Bağlı Sorunlar" konularından bilgilerini katılımcılarla paylaştı.

Azınlık Eğitiminde İki Dillilik- Sorunlar ve Muhtemel Çözümler başlığı altında, bilim insanları, uzmanlar, akademisyenler tarafından azınlık eğimini ilgilendiren önemli konuşmaların yapıldığı uluslararası konferansın kapanış ve değerlendirmesini Birleşmiş Milletler Azınlıklar Özel Raportörü Prof. Dr. Fernand de Varennes yaptı. Prof. Varennes tüm konuşmacılara, katılımcılara ve tercümanlara teşekkür ederek herkes için bir alkış rica ederek konuşmasını sonlandırdı.

Sorunların tespiti ve çözüm önerileri olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilen konferans  sonucunda çıkacak olan artı ya da eksi görüşlerin raporlaştırılarak Yunanistan Eğitim Bakanlığına gönderileceği ve aynı zamanda kamuyla da paylaşılacağı ifade edildi.


Benzer Haberler