SEÇEK Derneği üzerinde oynanan oyunlar ve açılan davalar hakkında soydaşlar bilgilendirildi

21 Ocak 2019, Pazartesi Batı Trakya

SEÇEK Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği, 2019 yılı mali kongresini Mehrikoz köyünde gerçekleştirdi.

Bölge sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği kongre 19 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’da yapıldı. Kongreye civar köylerden yüzlerce soydaş katıldı.

Soydaşlar inanç farklılığı gözetmeksizin dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek kongrenin başarılı geçmesini sağladılar.

SEÇEK Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Mesut Şerif, kongrede dernek üyelerine konuşma yaptı.

Derneğin çalışmaları hakkında bilgiler veren başkan Şerif, derneğin üzerinde oynanan oyunlar, savcılığa verilen ifadeler ve açılan davalar hakkında katılımcıları detaylı bilgilendirdi.

Başkan konuşmasında gelişmeleri tarihsel sürece göre şu sözlerle aktardı:

“25 Ocak 2018 tarihinde bölgemizden 3 kişi toplanıp Tekke Kurulu’nu kuruyor ve üçü imzalıyor. Kuruluş evrakında, kendilerinin bölgede yaşayan 2 bin Alevinin temsilcisi olduklarını, bu kurulun kuruluş amacı ve faaliyetinin Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği’ni feshetmek (dağıtmak) olduğunu, Kamu Düzeninin söz konusu olduğunu beyan ediyor. Bunun için Dedeağaç Barosu avukatlarından vekil tayin ettiklerini ve üçü birlikte imzalıyorlar.

30 Ocak 2018 tarihinde Dedeağaç Savcılığına el yazısıyla yazılmış isimsiz bir ihbar gidiyor. İhbar eden, kendisinin Ruşenler Tekkesine bağlı bir Alevi olduğunu yazıyor. İhbar'da, “Sahte Müftü tarafından satın alınmış bir grup Alevi ve bir grup Sünni, dernek aracılığı ile adetlerimizi yok etmeye çalışıyor. Konsolosluğu kullanarak bizi korkutmaya çalışıyorlar. Bu şekilde psikolojimizi bozdular, hasta olduk. Her gün problem yaşıyoruz. Bir gün büyük kavga olacak. Konsolosluğu kullanarak bizi korkutuyorlar. Ülkemizde Türkiye tarafından baskı görüyoruz. Dernek kapatılmazsa huzur olmayacak. Bu konuyu araştırmanızı rica ediyorum.” deniyor. Bu evrak 30 Ocakta savcılığa ulaşıyor, savcı da 13 Mart 2018 tarihinde dosyaya koyuyor.

9 Mart 2018 tarihinde iki kişi ve 12 Mart 2018 tarihinde de bir kişi Dedeağaç Noterine gidip yeminli beyan veriyorlar. Yeminli beyanın içeriği: "1997 yılında dernek Tekke’ye yardımcı olmak adına kuruldu, zaman içinde dernek amacından sapmaya başladı, yavaş yavaş Sünniler derneğe girmeye başladı. Dernekte Alevilerin aleyhine gelişmeler olmaya başladı. Son zamanlarda dernek Alevilerin aleyhine propagandalar yapmaya başladı. Seçek’te yapılan yağlı güreş etkinliklerinde bize karşı propaganda yapılıyor ve bu şekilde bizi yok etmeye çalışıyorlar. Bunlar oluyor çünkü Dernek temsilcileri aşırı milliyetçiler tarafından yönlendiriliyor ve bunların faaliyeti kamu düzenini tehlikeye atıyor. Biz Aleviler dini ve kültürel mirasımızı korumakta kararlıyız. Bunun için de her türlü bedeli ödemeye hazırız. Yunan devletinden bizi korumasını talep ediyoruz, kendisi bizim vatanımızdır. Bir iki gün önce zaten olaylar oldu. Yaz dönemine yaklaştıkça bu olayların artacağı kesin. Ayrıca kendi panayırlarını bizim panayırla aynı tarihe koymuşlar. Bu çok şey ifade ediyor. Dernek ve üyeleri olaylar olması için uğraşıyor. Yukarıda adı anılan derneğin dağıtılması gerekiyor çünkü dinimize karşı savaşan insanlar tarafından yönlendiriliyorlar. Bize karşı dini nefret beyan ediyorlar. Yukarıda anlattıklarım bölgedeki tüm aleviler tarafından teyit edilebilir." Bu şekilde üçü de aynı ifadeyi veriyor. Bu ifadeleri, kurulmuş olan Tekke Kurulu evrakını ve 11.3.2018 tarihli "To Vima" gazetesinden "Erdoğan’ın Saldırganlığı Endişelendiriyor" başlıklı köşe yazısı, avukatları tarafından 13 Mart 2018 tarihinde Dedeağaç Savcılığına sunuluyor.

15 Haziran 2018 tarihinde yine Tekke Kurulu Dedeağaç soruşturma hakimine avukatlarının 13 Mart 2018 tarihinde yaptığı ihbar sonucu, sunulanları teyit etmek için şahit olarak ifade veriyorlar. Noter huzurunda verdikleri yeminli beyanlarının içeriğinin doğruluğunu teyit ediyor ve bu bahsettikleri eylemlerin Hasan Bekir Usta, Dilaver Bekir Usta, Mesut Şerif, Hüseyin Bekir Usta, Ali Pencal ve Selaetin Deli Bekir Çavuş tarafından işlendiğini beyan ediyorlar. Eğitim Bakanlığına kendilerini Tekkesi heyeti olarak tanındıklarını söylüyorlar. Facebook’tan topladıkları seçmece yazışmalar ile de iddialarını desteklemeye çalışıyorlar.

20 Temmuz 2018 tarihinde avukatları Ruşenler Tekke Kurulu’ndan aldığı yetki ile onların adına Dedeağaç Savcılığına bir dilekçe yazıyor. Bu dilekçe ile 27, 28 ve 29 Temmuz 2018 tarihlerinde derneğin faaliyet yapmasının yasaklanmasını talep ediyor.

Ayrıca 3 Eylül 2018 tarihinde bir kişi soruşturma hakimliğine ek ifade için gittiğinde, derneğin alanda etkinlik yapmasını önlemek için polisi aradıklarını, polislerin orada olduğu günlerde de Aleviler tarafından polislerin yeme içmesinin karşılandığını beyan ediyor.

Bu ifadeler sonucunda savcı 31 Temmuz 2018 tarihli yazısıyla yukarıdakileri ek ifade vermek ve 15 Haziran 2018 tarihindeki ifadelerinde söyledikleri ispat araçlarını sunmalarını talep ediyor ve soruşturma hakiminden bu şahısların 15 Haziran 2018 tarihinde verdikleri ifadelerde suçladıkları kişilerin de şikayet edilen kişiler olarak savunmalarının alınmasını talep ediyor. Bunun üzerine davacılar "Tekke Kurulu" 28 Ağustos 2018 tarihinde ek ifade veriyor. Ayrıca bu tarihte 2 kişiyi de davacıların önerdiği şahitler olarak dinliyor.

28 Ağustos 2018 tarihli ifadelerinde davacılar, derneği ayrımcılık ve ırkçılık yapmakla suçluyor. Dernek temsilcilerinin onları Alevilikten uzaklaştırmaya çalıştıklarını bunu da tehditli ve küfürlü mesajlarla yaptığını söylüyorlar.

Ayrıca derneğin tüm ilanlarında Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığına hitap ettiğini, kendilerinin buna karşı olduğunu Türk azınlık bulunmadığını, kendilerinin de Yunan vatandaşı olduğunu, Türk olmadıklarını beyan ediyorlar” 

Toplantıda ayrıca Danışma Meclisi, Eğitim ve Kültür Komisyonu kurulması oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Bununla birlikte 2019 yılında yapılacak Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri hakkından da fikir alışverişinde bulunuldu.  

Toplantıda ayrıca uzun zamandan beri faal olmayan Kadınlar Kolu yeniden aktif hale getirildi ve yeni yönetim belirlendi.

Yeni yönetim ve görev dağılımı şu şekilde oldu:

KADINLAR KOLU YÖNETİMİ

Başkan: Esra Haseki
Başkan Yardımcısı: Sevgi Apti
Genel Sekreter: Havva Mahmut
Kasadar: Emel Caferoğlu
Üye: Meliha Topal
Üye: Hatem Caferoğlu
Üye: Vahide Deli Bekir Çavuş

Benzer Haberler