Medrese-i Hayriye öğrencilerinden 'Türkçe ve din dersi' protestosu

26 Kasım 2018, Pazartesi Batı Trakya

Batı Trakya'nın en köklü eğitim kurumlarından biri olan Gümülcine Medrese-i Hayriye okulu öğrencileri, Türkçe ve din dersi saatlerinin azaltılmasını protesto etmek için eylem yaptı.

Okul Encümen Heyeti üyeleri ve velilerin de destek verdiği eylemde, "Tüm Azınlık okullarında olduğu gibi, Türkçe ile Yunanca müfredatın arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz", "Medrese-i Hayriye'de ana dildeki eğitimi ve din eğitimini kısıtlayan kararın iptal edilmesini istiyoruz" yazılı döviz ve pankartlar açıldı.Okul Encümen Heyeti'nin kararıyla gerçekleştirilen eylemde öğrenciler, diğer azınlık okullarında uygulanan ders programının Medrese-i Hayriye'de de uygulanmasını talep etti. Okula gelen öğrenciler, okul kapılarına kilit vurarak öğretmenlerin okula girmesine izin vermedi.

Encümen Heyeti Başkanı Hasan Molla, Medrese-i Hayriye'de Türkçe yapılan ders saatlerinin, Yunanistan Eğitim Bakanlığının kararıyla azaltıldığını ancak bu uygulamanın öğrenci ve veliler tarafından reddedildiğini söyledi.

Molla, "Son sınıfta ise Türkçe dersler tamamen kaldırıldı. Buna itiraz ediyoruz ve azınlık okullarında iki dil arasındaki eşitliğin mutlaka okulumuzda da uygulanmasını istiyoruz." dedi.

Medresenin Gümülcine Müslüman Cemaati Vakıflarına ait bir kurum olarak uzun bir süredir dini eğitim veren imam hatip formatında bir okul olduğunu anlatan Molla, şöyle konuştu:

"Biz burayı dini eğitim veren bir azınlık okulu olarak biliyoruz ve yasal hakkımız neyse onu istiyoruz. Eğer bu okul bir azınlık okuluysa bütün azınlık okullarında mevcut olan ve anlaşmalara göre uygulanan programın burada da uygulanmasını istiyoruz. Dini bir kurum olma özelliği itibarıyla da din derslerinin azaltılmasını kabul etmiyoruz.""OKULUN STATÜSÜ NETLEŞMELİ"

Molla, Medrese-i Hayriye'nin Müslüman Türk azınlığa ait tarihi bir okul olmasına rağmen statüsünün tam olarak belli olmadığını aktararak uygulanan tedrisatın zaman zaman Yunan yönetim tarafından keyfi kararlarla değiştirildiğinin altını çizen Molla, şunları söyledi:

"Medresemizde uygulanan tedrisat, diğer azınlık okullarında olduğu gibi Yunanistan Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor ancak son yıllarda okulumuzda uygulanan programda diğer azınlık okullarına göre bazı değişiklikler yapıldı. Daha önce de 1983'te Türkçe yapılan bazı dersler Yunanca yapılmaya başlamıştı. Türkçe derslerinin azaltılması, veli ve öğrencilerin görüşü ve onayı alınmadan yapılıyor. Halbuki burası bir azınlık okulu, bir vakıf okulu. Bu gibi kararlar alınırken mutlaka bizim de görüşlerimize başvurulmalıydı ve bundan sonra da başvurulmalı. Medresemizin azınlık okulu ve vakıf statüsü de artık net olarak tescil edilmeli."

"BU EYLEM BİR UYARIDIR, DAHA SONRA NE OLUR BİLMİYORUM"

Veli ve öğrencilerin bu konudaki taleplerini yazılı olarak tüm ilgili Yunan makamlarına ilettiklerini ve cevap beklediklerini vurgulayan Molla, "Öğrencilerin bu eylemi uyarı mahiyetindedir ve iki gün sürecek. Daha sonra ne olur bilmiyorum." diye konuştu.

"ASIL AMAÇ HIRİSTİYAN ZİHNİYETİ AŞILAMAK"

Boykota destek veren velilerden Selahattin Kesit de bu uygulamayla asıl amacın "uzun vadede İslam'ın içerisine Hıristiyan öğeleri zihinsel olarak aşılamak" olduğunu dile getirdi.

Medresenin 5 asırlık geçmişi olan tarihi bir okul olduğunun altını çizen Kesit, "Biz, anlaşmalarla belirlenmiş temel azınlık tedrisatı istiyoruz. Ve derslerin anlatım ve eğitiminin bizim lisanımızda yapılmasını talep ediyoruz." dedi."SOHTALAR MEDRESESİ OLARAK 1455'TE KURULDU"

Gümülcine'de, Müslüman Cemaati Vakflarına ait Medrese-i Hayriye, ilk olarak 1455'te Sohtabaşı Ali Bey tarafından "Sohtalar Medresesi" adıyla kuruldu. Daha sonra sistematik olarak Yunancanın da okutulması şartıyla bölgedeki diğer medreselerle birleştirilerek "Hayriye Medresesi" adını alan medrese, 1923'ten itibaren Lozan Antlaşması hükümlerine göre Yunanistan Eğitim ve Dinişleri Bakanlığına bağlandı.

Kurulşundan itibaren 3 yıllık eğitim veren medreseye, 2000-2001 eğitim yılında Yunanistan Eğitim ve Dinişleri Bakanlığı tarafından, 6 yıllık okul olarak ortaokul ve lise statüsüne çıkartıldı. 

Türkçe-Yunanca olmak üzere çift dilde eğitim veren medresede 350 civarında erkek ve kız öğrencisi bulunuyor ve dini derslerin yanı sıra fen dersleri de okutuluyor.


Benzer Haberler