Ανακοίνωση Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τουρκικής Μειονότητα της Δ.Θράκης

14 Απριλίου 2018, Σάββατο ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η Συμβουλευτική Επιτροπή της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης(BTTADK), βάσει της αυτονομίας στην εκπαίδευση που διασφαλίζει η Συνθήκη της Λοζάνης, επανέλαβε το αίτημα της μειονότητας για δημιουργία δίγλωσσων νηπιαγωγείων, τα οποία θα παρέχουν εκπαίδευση στα Τουρκικά και Ελληνικά στην περιοχή.  

Στην ανακοίνωση που εξεδόθη από τη Συμβουλευτική Επιτροπή σημειώθηκε πως η Τουρκική μειονότητα στο πλαίσιο των σχετικών άρθρων της Συνθήκης της Λοζάνης (24 Ιουλίου 1923) βάσει της οποίας ορίζονται τα μειονοτικά δικαιώματα, ζητούν εδώ και μεγάλο διάστημα, δίγλωσσα νηπιαγωγεία, τα οποία θα παρέχουν εκπαίδευση στα Τουρκικά και τα Ελληνικά και αναφέρθηκε:

«Ευχόμαστε η ελληνική κυβέρνηση να απαντήσει θαρραλέα στην έκκληση και την πρόταση μας ώστε να εκπληρωθεί μια ώρα αρχύτερα το αίτημα της Μουσουλμανικής-Τουρκικής μειονότητας για δίγλωσσα νηπιαγωγεία».

Στην ανακοίνωση σημειώθηκε πως με το υποχρεωτικό νηπιαγωγείο που ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα το 2017, στοχεύετε τα παιδιά της μειονότητας να συμπεριληφθούν στο πανελλήνιο πρόγραμμα υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα της τουρκικής μητρικής γλώσσας τους και το γεγονός αυτό εμποδίζει την αλληλεπίδραση των παιδιών της μειονότητας με την τουρκική, η οποία είναι η μητρική τους γλώσσα στο ξεκίνημα της εκπαιδευτικής τους ζωής.

“Βάσει των δικαιωμάτων μας που απορρέουν από τις διεθνείς και διμερείς συμβάσεις, ζητάμε μια λύση στην εκπαίδευση στα νηπιαγωγεία στις περιοχές όπου ζει η Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης, σύμφωνη με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, στην οποία οι ρόλοι των εργαζομένων θα είναι σαφώς καθορισμένοι. Προσμένουμε από τις σχετικές αρχές να κάνουν μια ώρα αρχύτερα βήματα στο θέμα αυτό» αναφέρθηκε.

Στην ανακοίνωση σημειώθηκε πως το πιλοτικό πρόγραμμα για τη λειτουργία δίγλωσσων νηπιαγωγείων, τα οποία εκτός από τα ελληνικά θα παρέχουν εκπαίδευση και στη μητρική γλώσσα, που ξεκίνησε φέτος στα κρατικά σχολεία στη Κομοτηνή και τη Ξάνθη, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών Πολιτικών που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας, δεν εκπληρώνει τα αιτήματα της μειονότητας. Σημειώθηκε πως το εν λόγω πρόγραμμα με τον τρόπο που εφαρμόζεται προκαλεί ερωτηματικά σε ό,τι αφορά τον πραγματικό του σκοπό και πρόθεση του.


Benzer Haberler